Bad totalrenovert

Dette badet har vi gjenoppbygd. Vi har dyktige samarbeidspartnere innen rørlegging, muring og elektrikerfaget.