Bytting av overlysvinduer

Takvinduer krever montering av fagfolk. Her har vi byttet Veluxvinduene.