Det runde huset

Et spennende prosjekt som utfordret oss alle. Arkitekt sivilarkitekt Hanne Førsund.