Garasje Sundebråtet

Her valgte tiltakshaver å kombinere klassisk garasje med lekker hagestue.