Hagestue Friheim

Hagestuen i engelsk stil med murt peis i gavlen. Motsatt side er en glassvegg som vender mot uterommet.