Mikkelsmessveien

Inngangspartiet er det første du møter. Her løftet den nye døra huset flere hakk.