Tilbygg rekkehus Jonsokveien

Utfordringen her var at rekkehuset var fredet. Tilbygget måtte stå i stil med rekkehuset forøvrig. Noe vi synes har blitt veldig bra.